werkwijze

over ons

werkwijze

creatief
DE UNIE ARCHITECTEN maakt in zijn ontwerpaanpak gebruik van de combinatie van jarenlange ervaring en ambitieuze gedrevenheid. Het bureau gebruikt onderzoek en intuïtie om te komen tot een ontwerp dat een uniek antwoord is op de opgave in zijn specifieke context. Elk ontwerp heeft als doel de optimale vertaling te zijn van de wensen van opdrachtgever en gebruikers, en een aanwinst te zijn voor zijn omgeving.

informatief
Zorgvuldige overdracht van kennis en informatie is essentieel voor een vlot en bevredigend verlopend ontwerp- en bouwproces. pvanb architecten staat voor alertheid en nauwkeurige informatieverstrekking gedurende het gehele proces. Met extra aandacht voor de momenten in het traject waarop helderheid, communicatie en goed luisteren het hardst nodig zijn.

positief
Onvoorziene gebeurtenissen komen in vrijwel elk bouwproces voor. DE UNIE ARCHITECTEN heeft de ervaring en expertise om hierin altijd mogelijkheden tot nieuwe perspectieven en oplossingen te zien. Toewijding aan de opgave, een hoog ambitieniveau en liefde voor het ontwerpen zijn de ingrediënten voor een positieve grondhouding die leidt tot een positief resultaat.

kostenbewust
We zien het als een vanzelfsprekende ontwerpopgave om in elk project het maximale resultaat te behalen met de beschikbare middelen. Dat betekent een strategische verdeling van het budget bij de aanvang van het traject en financiële toetsing tijdens iedere ontwerpfase. En het slim combineren van de mogelijkheden van ontwerpmiddelen, constructie, installaties, duurzaamheid en lage onderhoudskosten.

vakgericht
DE UNIE ARCHITECTEN gaat opgaven aan puur vanuit de expertise van het bureau: het ontwerpen. Afhankelijk van de aard van de opgave organiseert het bureau rondom het project een adequaat team van gespecialiseerde bedrijven. De projectorganisatie wordt zo opgezet dat het beste wordt gehaald uit de verschillende specialismen, maar dat de betrokkenen zich uitgenodigd voelen om disciplineoverstijgend mee te denken.

 

Download de bijlage bij deze pagina