PloegID3

publicatie

PloegID3

PloegID3

Ploeg ID3

Ploeg ID3 is het initiatief van ontwikkelaar Dick Janssen Vastgoed, strategie adviseur Hein Braaksma en Paul van Bussel. Zij geloven dat het alleen mogelijk is problemen in samenhang met elkaar en met hun omgeving op te lossen.

innovatie in gebiedsontwikkeling en grondexploitatie
Ploeg id3 biedt vernieuwende oplossingen voor gebiedsbeheer, gebiedsontwikkeling en grondexploitatie. Ploeg id3 heeft zowel ruimtelijke, financiële als strategische expertise in huis enis daardoor in staat innovatieve, goed doortimmerde plannen te leveren.Uitdagingen van deze tijd, zoals krimp, vergrijzing enleegstand stellen overheden en grondeigenaren voor complexe problematiek. Gecompliceerde eigendomsverhoudingen, tegengestelde belangen of simpelweg financiële krapte kunnen gebieden voor onbepaalde tijd 'op slot' zetten.

Ploeg id3 breekt gebieden weer open. Door nieuwe perspectieven te creëren, het gezamenlijke in verschillende belangen te vinden, nieuwe verbindingen te leggen en vooral... door stevig aan te pakken. Zo ontstaan steeds locatiespecifieke oplossingen, die goed zijn geworteld in hun omgeving en gebieden duurzaam (re)vitaliseren.

bezoek de website

overige initiatieven

UnieVersa / jun 2017 Architectuurklimaattop

... lees verder

/ okt 2012 ontwerpcoach

Woning bouwen of verbouwen? Neem een ontwerpcoach!

... lees verder

/ okt 2011 Zo gaan wij wonen

samen ontwerpen en ontwikkelen

... lees verder

/ mei 2011 de nieuwe opgave

Opdrachtgeversselectie

... lees verder

/ mrt 2011 bureaukaart 3

... lees verder