Muurpuzzel Stedelijk Museum Assen

publicatie

Muurpuzzel Stedelijk Museum Assen

Muurpuzzel Stedelijk Museum Assen

Knip en plak cultuur

Wie de route van De Kolk naar het Drents Museum loopt - door het zogeheten CultureleHart van Assen - treft op het eerste gezicht een vrij gewoon stuk binnenstad aan. Wie watlanger naar de panden kijkt, ziet een ware mengelmoes aan verschillende bouwstijlen en -perioden, pragmatische ingrepen, bijzondere invullingen en stoplapjes.Uniek? Zeker niet. Eerder een bijna niet meer weg te denken onderdeel van onze cultuur:in veel centra van middelgrote en kleine Nederlandse steden is een dergelijke mengelingvan stijlen en ingrepen te vinden.De vraag die we hier willen stellen is: wat doet de architectonische lappendeken van hetCulturele Hart met de beleving van de straten en de ruimte in de ogen van Assenaren enbezoekers?



Waar ligt de grens tussen een bijzondere potpourri en een alledaagsallegaartje? Wanneer verandert 'divers' in 'identiteitloos', en andersom? Zou het beterkunnen, en zo ja, hoe?Deze muurpuzzel bestaat uit foto's van panden die zich op de route tussen De Kolk en hetDrents Museum bevinden, of zich er ooit bevonden hebben. Met de puzzel nodigen wede bezoekers uit met frisse blik naar de architectuur en historie van het CultureleHart te kijken. De panden kunnen in elke gewenste combinatie en volgorde geplaatstworden.
Dus knip en plak maar raak!

 

overige initiatieven

UnieVersa / jun 2017 Architectuurklimaattop

... lees verder

/ dec 2016 PloegID3

innovatie in gebiedsontwikkeling en grondexploitatie

... lees verder

/ okt 2012 ontwerpcoach

Woning bouwen of verbouwen? Neem een ontwerpcoach!

... lees verder

/ okt 2011 Zo gaan wij wonen

samen ontwerpen en ontwikkelen

... lees verder

/ mei 2011 de nieuwe opgave

Opdrachtgeversselectie

... lees verder