Van DoorenVeste

Programma
opwaardering opleidingsgebouw
Ontwerp
2013
Opdrachtgever
Hanzehogeschool Groningen
Ontwerp
pvanb architecten
Download
project PDF

Van DoorenVeste

De opgave
De opgave voor opwaardering van het opleidingsgebouw Van DoorenVeste op het Zerniketerrein in Groningen betreft een aantal ingrepen: verbeteren van de toegankelijkheid, voorzien in grotere ruimtebehoefte, herindeling, grotere zichtbaarheid van de gehuisveste opleidingen en het wegnemen van bestaande technische problemen. 
Uitgangspunt voor het ontwerp is één heldere ingreep die deze deelopgaven aanpakt door een grotere ruimtelijke eenheid tot stand te brengen. De deelopgaven worden opgelost door middel van vier ruimtelijke hoofdingrepen die zich alle concentreren rond de entreevleugel van het gebouw.

Straat
De dwars op de vleugels gesitueerde binnenstraat wordt opgewaardeerd tot hoofdontsluiting en zwaartepunt van het gebouw. De binnenstraat wordt onderdeel van verschillende zowel interne als externe routes. De verschillende opleidingen in de vleugels zijn op die manier beter verbonden met de entree en met de routes rondom het gebouw.

Patio's
De patio's worden verbonden met de voorgevel. Het lichte en open karakter van de patio's wordt zo door de entreevleugel heen voortgezet, waardoor een directe ruimtelijke relatie ontstaat tussen de voorzijde van het gebouw en de achterliggende vleugels.
De mogelijkheid ontstaat om in de entreevleugel een gevarieerd en dynamisch studielandschap te maken, dat dankzij de flexibele opzet gemakkelijk aanpasbaar is in de toekomst.


Vleugels

De relatie tussen de nieuwe binnenstraat en de aangrenzende vleugels wordt verbeterd. Er wordt ruimte gecreëerd voor showcases van de opleidingen. De interne kopgevels van de vleugels worden verder geopend, zodat een duidelijke zichtrelatie ontstaat met de entreevleugel. Herindelingen van (één van) de vleugels kunnen, al naar gelang de behoefte, worden opgevangen in het studielandschap van de entreevleugel.

Gevel
Een nieuwe lamellengevel maakt het gebouw transparanter en zorgt voor extra meters in het gebouw, alsmede voor een duurzame oplossing van de klimatologische opgave. De gevel fungeert als uithangbord van alle opleidingen – de lamellen kunnen van prints worden voorzien, zodat elke opleiding zich kan presenteren. Het lamellensysteem maakt wijzigingen eenvoudig realiseerbaar.

(lees meer...)

vergelijkbare projecten

 • project: Vernieuwende onderwijstypologie met regiofunctie

  Vernieuwende onderwijstypologie met regiofunctie
 • project: Boerderij Atsema Weiwerd

  Boerderij Atsema Weiwerd
 • project: BuildinG Innovatiecentrum

  BuildinG Innovatiecentrum
 • project: Energy Academy Europe

  Energy Academy Europe
 • project: Energielab TNO

  Energielab TNO
 • project: Sportcomplex EuropaPark

  Sportcomplex EuropaPark
 • project: Van Olst Toren

  Van Olst Toren
 • project: Trap Suikerunie

  Trap Suikerunie
 • project: Kantoor DE UNIE ARCHITECTEN

  Kantoor DE UNIE ARCHITECTEN
 • project: EnTranCe Energy Transition Centre

  EnTranCe Energy Transition Centre
 • project: Havengebouw Blauwestad

  Havengebouw Blauwestad
 • project: Trainingscomplex FC Groningen

  Trainingscomplex FC Groningen
 • project: studie naar vernieuwing Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

  studie naar vernieuwing Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers
 • project: Kantoorgebouw Eeserwold

  Kantoorgebouw Eeserwold
 • project: Prins Claus Conservatorium

  Prins Claus Conservatorium
 • project: Bedrijfsschuur Eelde

  Bedrijfsschuur Eelde
 • project: Uitbreiding EBR gebouw

  Uitbreiding EBR gebouw
 • project: Kantoorgebouw Assen

  Kantoorgebouw Assen
 • project: Parkeergebouw met tankstation Leeuwarden

  Parkeergebouw met tankstation Leeuwarden
 • project: Uitbreiding Academiegebouw

  Uitbreiding Academiegebouw
 • project: Zonnelaan Groningen

  Zonnelaan Groningen
 • project: Puddingfabriek Groningen

  Puddingfabriek Groningen
 • project: HIT Assen

  HIT Assen
 • project: Nieuwbouw Bibliotheek

  Nieuwbouw Bibliotheek
 • project: Interieur Bibliotheek

  Interieur Bibliotheek