Nieuwbouw Bibliotheek

Programma
opstelling boekencollectie en tijdschriften, studieplekken, studiecabines, projectgroepruimte en front en backoffice, totaal 2200 m2 bvo
Gerealiseerd
2008
Opdrachtgever
VGI Rijksuniversiteit Groningen
Ontwerp
pvanb architecten
Download
project PDF

Nieuwbouw Bibliotheek

Modern glas in lood

De uitbreiding van pvanb architecten voor de EBR-Bibliotheek belicht als eigentijdse glazen kroonlijst op genuanceerde wijze het programma en complementeert overtuigend de context van oud- en nieuwbouw. De bibliotheek weerspiegelt op schitterende wijze haar relatie met de omgeving, als ook de heldere samenhang tussen interieur en exterieur. 

Nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, architect en gevelbouwer heeft geresulteerd in een buitengewoon onconventionele glasgevel. De uitbreiding vormt de tweede verdieping van een ingrijpende vernieuwing van het WSN-gebouw, waarbij in de eerste fase de onderste drie lagen aan de noordzijde zijn vernieuwd en uitgebreid. De begane grond en eerste verdieping zijn transparant en bieden plaats aan een nieuw maar reeds ontworpen (studie)plaza, terwijl de tweede verdieping met eigentijds glas in lood beschutting biedt voor de daar gehuisveste bibliotheek.

Hoewel het nieuwe volume zich als eenheid presenteert, bevindt de uitbreiding van de bibliotheek zich tussen plaza en WSN-gebouw, wat een letterlijk gespleten opgave creëerde. De bibliotheek moest een zelfstandige, hedendaagse toevoeging op het bestaande gebouw vormen, maar tevens aansluiten op het plaza. De opgave van de bibliotheek vereiste bovendien een heldere ruimtelijke organisatie en rustgevende werksfeer.

lees meer...(pdf)

 

Modern leaded glass

The pvanb extension to the EBR Library subtly illuminates the programme as a present-day glass cornice, and forcefully complements the context of existing and new construction. In splendid fashion, the Library reflects its relationship with the surroundings as well as presenting an evident coherence between interior and exterior.

Close co-operation between the client, architect and façade constructor has resulted in an exceptionally unconventional glass façade. The extension forms the second storey of a radical renovation of the WSN Building in which, in the first phase, the three lowest storeys on the north side are renovated and extended. The ground floor and the first floor are transparent, and provide space for a new – although previously designed – (study) plaza, while the second storey, with modern leaded glass, accommodates the Library.

Although the new volume manifests itself as a single unit, the extension to the Library is situated between the plaza and the WSN Building, a fact that literally created a split assignment. The Library had to form an independent, present-day extension to the existing building but also dovetail with the plaza. In addition, the Library assignment required clear spatial organization and a tranquil working ambience.

read more...(pdf)

Modern leaded glass

在这个图书馆设计项目之前,pvanb建筑设计事务所已经从对EBR图书馆设计中积累并完善了关于新旧建筑相结合的课题研究。在EBR图书馆设计中设计师巧妙地以现代化玻璃外立面为主题。这个新图书馆设计体现了其与周围环境的紧密联系,同时呈现室内与室外的整体一致性。

在与客户,建筑师和外墙施工人员的密切合作下,一个独特超凡的玻璃幕墙诞生了。建筑第三层楼层扩建挑出的部分是整个WSN建筑改造中决定性的一步,在第一阶段,建筑北部的一到三层先进行改造和扩建。其中第一,二层是通透的,提供了作为学习广场(这是之前设计的)的一个开放空间。同时,第三层楼的挑出部分由含铅玻璃所包裹,这里是新的图书馆。

虽然扩建挑出的图书馆建筑部分位于学习广场和WSN建筑之间,但这三层的扩建建筑风格彰显了其独特性,事实上构成了一个独立的个体。图书馆需要具有其独立性及现代化的建筑风格,同时也要与小广场完美结合。除此之外,图书馆设计需要有很明确的空间组织结构,同时需要提供宁静的工作与学习环境。

vergelijkbare projecten

 • project: Vernieuwende onderwijstypologie met regiofunctie

  Vernieuwende onderwijstypologie met regiofunctie
 • project: Boerderij Atsema Weiwerd

  Boerderij Atsema Weiwerd
 • project: BuildinG Innovatiecentrum

  BuildinG Innovatiecentrum
 • project: Energy Academy Europe

  Energy Academy Europe
 • project: Energielab TNO

  Energielab TNO
 • project: Sportcomplex EuropaPark

  Sportcomplex EuropaPark
 • project: Van Olst Toren

  Van Olst Toren
 • project: Trap Suikerunie

  Trap Suikerunie
 • project: Kantoor DE UNIE ARCHITECTEN

  Kantoor DE UNIE ARCHITECTEN
 • project: EnTranCe Energy Transition Centre

  EnTranCe Energy Transition Centre
 • project: Van DoorenVeste

  Van DoorenVeste
 • project: Havengebouw Blauwestad

  Havengebouw Blauwestad
 • project: Trainingscomplex FC Groningen

  Trainingscomplex FC Groningen
 • project: studie naar vernieuwing Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

  studie naar vernieuwing Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers
 • project: Kantoorgebouw Eeserwold

  Kantoorgebouw Eeserwold
 • project: Prins Claus Conservatorium

  Prins Claus Conservatorium
 • project: Bedrijfsschuur Eelde

  Bedrijfsschuur Eelde
 • project: Uitbreiding EBR gebouw

  Uitbreiding EBR gebouw
 • project: Kantoorgebouw Assen

  Kantoorgebouw Assen
 • project: Parkeergebouw met tankstation Leeuwarden

  Parkeergebouw met tankstation Leeuwarden
 • project: Uitbreiding Academiegebouw

  Uitbreiding Academiegebouw
 • project: Zonnelaan Groningen

  Zonnelaan Groningen
 • project: Puddingfabriek Groningen

  Puddingfabriek Groningen
 • project: HIT Assen

  HIT Assen
 • project: Interieur Bibliotheek

  Interieur Bibliotheek