Wonen met zorg in een park

Programma
Ouderenwoningen met collectieve voorzieningen
Initiatief
2008
Opdrachtgever
Volker Wessels - Koenen Bouw
Ontwerp
pvanb architecten i.s.m. Bureau Ritsema, MD-Landschapsarchitecten en Sofa
Download
project PDF

Wonen met zorg in een park

Langdurig zelfstandig wonen in een landschappelijk park

De specifieke kenmerken van de plek en de omgeving maakten het mogelijk aan de opgave voor luxe ouderenwoningen met gemeenschappelijke voorzieningen aan de zuidkant van het dorp een bijzondere meerwaarde te verlenen; een openbaar toegankelijk landschapspark waarin de woningen zijn gesitueerd. Traditionele beeldelementen zoals de dijk en de houtwal, alsmede het karakter van het omringende rivierlandschap, zijn gebruikt als uitgangspunten voor het masterplan.

Naar voorbeeld van de boerenerven in de omgeving is de bebouwing binnen deze landschappelijke setting verdeeld over vier langgerekte, pleinachtige woonerven, die uitkomen op de hoofdontsluiting van het plan. Aan elk woonerf bevinden zich een appartementengebouw met gemeenschappelijke (zorg)voorzieningen, twee bungalows en vier patiowoningen. Het landschapspark heeft een eigen stelsel van wandelpaden die aansluiten op de bestaande padenstructuur van het dorp.

Het ontwerp zorgt binnen de openheid van het geheel voor een heldere overgang van openbaar naar privé met de voordeuren aan het erf en de patio's, veranda's en balkons gericht op het omringende parklandschap.
De schuine daken en buitenwanden refereren aan de daken achter de dijken van de boerderijen in het omringende landschap, terwijl het gebruik van natuurleisteen en witgeschilderd hout geïnspireerd is op de in het gebied veel voorkomende buitenplaatsen.

vergelijkbare projecten

 • project: Masterplan terrein oude Suikerfabriek

  Masterplan terrein oude Suikerfabriek
 • project: Ontwikkelvisie Dokkum

  Ontwikkelvisie Dokkum
 • project: Ruimtelijke visie Terra

  Ruimtelijke visie Terra
 • project: beeldkwaliteitsplan Weiwerd

  beeldkwaliteitsplan Weiwerd
 • project: Energy Business Park Groningen

  Energy Business Park Groningen
 • project: Visie Lauwersoog

  Visie Lauwersoog
 • project: Visie Ontwikkeling Zernike Science Park

  Visie Ontwikkeling Zernike Science Park
 • project: Locatie Damsterdiep Eemskanaal

  Locatie Damsterdiep Eemskanaal
 • project: Locatie Kolenkade Europapark

  Locatie Kolenkade Europapark
 • project: Generatiewoningen Drachten

  Generatiewoningen Drachten
 • project: De buitenplaats

  De buitenplaats