Visie Ontwikkeling Zernike Science Park

Programma
ontwikkelen visie en begeleiden workshop
Initiatief
2009
Opdrachtgever
Gemeente Groningen
Ontwerp
pvanb architecten, i.s.m. MD-landschapsarchitecten

Visie Ontwikkeling Zernike Science Park

Werksessie Stedenbouwkundig ontwerp voor de Zernike Campus

Op 29 juni 2009 hebben de partners van het Akkoord van Groningen, Universitair Medisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Gemeente Groningen het Akkoord van Groningen versie 2.0 ondertekend. De opdracht is als volgt omschreven: “De Zernike Campus wordt verder uitgebouwd tot een locatie waar kennisinstellingen en bedrijfsleven elkaar vinden, een toplocatie voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap.

 

Voor dit project is een stuurgroep gevormd die de toekomstvisie voor het gebied gaat formuleren. De stuurgroep wil middels de werksessie, die begeleid is door pvanb, ‘kennisvalorisatie voor Visieontwikkeling Zernike’ gebruik maken van de expertise van betrokkenen en belanghebbenden. Centraal stond de vraag hoe het Zernike Science Park, in samenhang met de Campus, stedenbouwkundig dusdanig kan worden vormgegeven dat het de interactie tussen bedrijven en kennisinstellingen bevordert en een inspirerende omgeving kan zijn.

Aan de slag met ontwerpend onderzoek om realistische scenario’s te ontwikkelen en hiermee het vizier te richten op de toekomst!

De campus van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen krijgt steeds meer een identiteit door het plaatsen van attractieve gebouwen. De campus wil zich samen met het bedrijfsleven verder gaan ontwikkelen tot "ZernikeCampus". Enjoy Work en Energy Valley zijn hierin de verbindende thema's. Wat ontbreekt is het gemeenschapsgevoel, het "wij-denken". Wat ontbreekt is een identiteit, plekken waar studenten, docenten van de verschillende studierichtingen en bedrijfsleven elkaar kunnen tegenkomen; het ontbreekt aan synergie. Met name de inrichting van de openbare ruimte van de Campus kan daarin een bijdrage leveren.

vergelijkbare projecten

 • project: Masterplan terrein oude Suikerfabriek

  Masterplan terrein oude Suikerfabriek
 • project: Ontwikkelvisie Dokkum

  Ontwikkelvisie Dokkum
 • project: Ruimtelijke visie Terra

  Ruimtelijke visie Terra
 • project: beeldkwaliteitsplan Weiwerd

  beeldkwaliteitsplan Weiwerd
 • project: Energy Business Park Groningen

  Energy Business Park Groningen
 • project: Visie Lauwersoog

  Visie Lauwersoog
 • project: Locatie Damsterdiep Eemskanaal

  Locatie Damsterdiep Eemskanaal
 • project: Wonen met zorg in een park

  Wonen met zorg in een park
 • project: Locatie Kolenkade Europapark

  Locatie Kolenkade Europapark
 • project: Generatiewoningen Drachten

  Generatiewoningen Drachten
 • project: De buitenplaats

  De buitenplaats