Visie Lauwersoog

Programma
Een integrale ontwikkelingsvisie in opdracht van de denktank Lauwersoog
Uitvoering
2010
Opdrachtgever
Provincie Groningen
Ontwerp
pvanb architecten ism MD landschapsarchitecten

Visie Lauwersoog

Inleiding

Lauwersoog is uitzonderlijk gelegen: midden in hoogwaardige natuur en op de grens van zoet en zout water. In het zuiden wordt Lauwersoog begrensd door Nationaal Park Lauwersmeer en in het noorden door de Waddenzee en Nationaal Park Schiermonnikoog. Bovendien is het een plek midden in een keten van toeristische trekpleisters zoals Dokkum, Esonstad, Zoutkamp en Pieterburen. De betrokken overheden zijn voornemens om deze unieke locatie met een geheel eigen identiteit, in samenwerking met particuliere ondernemers, te transformeren tot een duurzame en toekomstgerichte (visserij)haven én een aantrekkelijk verblijfsgebied.

Opgave

Al geruime tijd zijn er initiatiefnemers die aan de slag willen op Lauwersoog. Provincie Groningen en gemeente De Marne hebben een duidelijke visie op de toekomst van het gebied. Deze “Visie Lauwersoog” is samen met betrokken partijen één verhaal geworden. Dit verhaal is vertaald in een Plan voor Regie en Ruimtelijke Ontwikkeling (PROLoog). Dit plan vormt de basis waarop de overheid kan faciliteren en een nieuw bestemmingsplan kan opstellen, op grond waarvan initiatiefnemers aan de slag kunnen.

Doel

PROLoog biedt handvatten om maximale ruimte en kansen te bieden aan actuele en toekomstige initiatieven en projecten en laat zien hoe ze elkaar kunnen versterken en aanvullen en zo een positieve bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van de bijzondere identiteit van Lauwersoog. Dit gebeurt doordat de essentiële ruimtelijke kaders en spelbreedte zijn bepaald en er is voorgesorteerd op de programmatische hoofdkeuzes. Deze kaders zijn per deelgebied vastgelegd in concrete ruimtelijke spelregels, die zowel beeldend als verbeeldend zijn . Zo krijgt de transformatie van het havengebied Lauwersoog naar een duurzame omgeving met een duidelijke identiteit en herkenbaarheid vorm.

 

vergelijkbare projecten

 • project: Masterplan terrein oude Suikerfabriek

  Masterplan terrein oude Suikerfabriek
 • project: Ontwikkelvisie Dokkum

  Ontwikkelvisie Dokkum
 • project: Ruimtelijke visie Terra

  Ruimtelijke visie Terra
 • project: beeldkwaliteitsplan Weiwerd

  beeldkwaliteitsplan Weiwerd
 • project: Energy Business Park Groningen

  Energy Business Park Groningen
 • project: Visie Ontwikkeling Zernike Science Park

  Visie Ontwikkeling Zernike Science Park
 • project: Locatie Damsterdiep Eemskanaal

  Locatie Damsterdiep Eemskanaal
 • project: Wonen met zorg in een park

  Wonen met zorg in een park
 • project: Locatie Kolenkade Europapark

  Locatie Kolenkade Europapark
 • project: Generatiewoningen Drachten

  Generatiewoningen Drachten
 • project: De buitenplaats

  De buitenplaats