Vernieuwende onderwijstypologie met regiofunctie

Programma
HAVO, VWO, (V)MBO, praktijkonderwijs, culturele voorzieningen en een sportcluster
Ontwerp
2018
Opdrachtgever
Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta & ROC Noorderpoort in Appingedam
Ontwerp
De Unie Architecten & Felixx Landscape Architects

Vernieuwende onderwijstypologie met regiofunctie

In de nieuwbouw voor de Campus Eemsdelta in de gemeente Appingedam worden drie scholen, culturele voorzieningen en een sportcluster ondergebracht in een vernieuwende onderwijstypologie. Het ontwerpteam van de Unie Architecten, met Felixx Landschapsarchitecten, Technion Adviseurs en Alverink van Schieveen Ingenieursbureau, won met hun schetsontwerp begin dit jaar de Europese aanbesteding voor de Campus. Het ontwerp zorgt voor een optimale synergie tussen programma, landschap en gebouwen, geïntegreerd in een typologie die geïnspireerd is op de radiale opzet van Groninger wierdedorpen.
De nieuwe Campus Eemsdelta herbergt vanaf 2021 HAVO, VWO, (V)MBO, praktijkonderwijs, culturele voorzieningen en een sportcluster, samengevoegd in één voorziening, bestaande uit meerdere gebouwen van in totaal 16.600m2. Het terrein van 3,5ha wordt ingericht als een toegankelijk landschapspark en zorgt voor een vanzelfsprekende interactie met de omgeving. De campus Eemsdelta biedt straks ruimte aan 1500 leerlingen, wordt energieleverend, 100% circulair en aardbevingsveilig.

De verbindende kracht van het Groninger wierdedorp
Het ontwerp richt zich op een optimale synergie tussen onderwijs, gebouw en omgeving en is geïnspireerd op de vorm en organisatie van Groninger wierdedorpen.

Rond een centraal hart zijn de verschillende scholen en clusters radiaal georganiseerd. Elke school krijgt daarmee zijn eigen gebouw met een op de eigen behoeftes gerichte ontsluiting, organisatie, identiteit en uitstraling.

Het centrale hart fungeert als spelverdeler, hoofdentree en ruimte waar gezamenlijke activiteiten plaats vindenrondom een groene patio. In het hart loopt het omringende landschap als het ware door. Via de patio is een verhoogd stilteplein op het dak toegankelijk, van waaruit je de omgeving kunt overzien.

Bevingsveilig, gasloos en energieneutraal
De radiale wierde-opzet zorgt ervoor dat elke school in eigen tijd en tempo ontwikkeld zou kunnen worden. Groei en krimp kunnen eenvoudig per school opgevangen worden zonder dat dit de andere schoolgebouwen beïnvloedt. De opzet zorgt daarnaast voor een eenvoudig bevingsveilige, gasloze en energieleverende campus.

Regiofunctie
Naast de drie verschillende middelbare scholen herbergt de campus ook groot aantal regionale sport- en culturele functies: deze zijn zo geclusterd en ruimtelijk georganiseerd dat zowel de scholen als de omgeving er onafhankelijk van elkaar gebruik van kunnen maken.

Landschap met onderwijs
De campus is opgevat als een landschap waarin onderwijs plaatsvindt. De omringende tuinen, waterpartijen en pleinen zijn ingericht als natuurlijke sport-, spel- enonderwijsruimtes die aansluiten op de behoeftes van de diverse scholen en de omgeving. Ook zorgt het groene leerlandschap voor een vanzelfsprekende aansluiting op de kwaliteiten en kansen van de directe omgeving. Hiermee zorgt de campus voor een eerste kwaliteitsimpuls voor de mogelijke ontwikkeling van het omringende gebied.

vergelijkbare projecten

 • project: Ontwikkelvisie Dokkum

  Ontwikkelvisie Dokkum
 • project: Sportcomplex EuropaPark

  Sportcomplex EuropaPark
 • project: Studententoren Cortinghborg locatie

  Studententoren Cortinghborg locatie
 • project: ZO GAAN WIJ WONEN.NL

  ZO GAAN WIJ WONEN.NL
 • project: Bezoekerscentrum Oostvaardersplassen

  Bezoekerscentrum Oostvaardersplassen
 • project: Locatie Kolenkade Europapark

  Locatie Kolenkade Europapark
 • project: Generatiewoningen Drachten

  Generatiewoningen Drachten
 • project: Patiowoningen Tynaarlo

  Patiowoningen Tynaarlo