Patiowoningen Tynaarlo

Programma
gewonnen prijsvraag - 21 patiowoningen en 3 vrijstaande woningen, levensloopbestendig en duurzaam
Initiatief
2007
Opdrachtgever
Slokker Vastgoed
Ontwerp
pvanb architecten i.s.m. MD landschapsarchitecten
Download
project PDF

Patiowoningen Tynaarlo

De Zeven Hoven

Ten noordwesten van Zuidlaren is de locatie van het voormalige asielzoekerscentrum vrij gekomen voor de ontwikkeling van woningen. Vanwege de bebouwingsgeschiedenis van het gebied vormde de ruimtelijke structuur uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling; de bestaande infrastructuur en omringende beplanting zijn gehanteerd als ruimtelijk kader. Op basis van de kenmerken van de locatie, het Bestemmingsplan Bovendiepen en de opgave is een ontwerp gemaakt waarin 24 patiowoningen zijn gerangschikt rond gemeenschappelijke tuinen: De Zeven Hoven.

Locatie

Het plangebied wordt aan de noord-, oost- en zuidzijde begrensd door oude houtwallen die kenmerkend zijn voor het Drentse essenlandschap. De westzijde van het gebied is open maar wordt ruimtelijk van de omgeving gescheiden door een grondlichaam met schanskorf. De locatie vormt daarmee een groene 'kamer' die aan één zijde is geopend. Voor de herontwikkeling is het gebied in twee delen opgesplitst; plandeel A en B.

Ontwerp

Het ontwerp van plandeel A is opgedeeld in op het zuiden georiënteerde patiowoningen. Uitgangspunt voor de situering van de woningen vormde de bebouwingsrooilijn en de maximaal toegestane diepte van het hoofdbouwblok. De hierdoor ontstane bouwenvelop is verdeeld in 21 woningen, bestaande uit vier typen. De woningen zijn onderverdeeld in drie groepen en op verschillende manieren geschakeld, zodat het geheel een pluriform karakter krijgt. Bij elke woning is aan de straatzijde binnen de rooilijn van de bouwenvelop ruimte gemaakt voor twee parkeerplaatsen, waardoor het open en groene karakter van de straat behouden blijft. Aan de achterzijde is elke woning voorzien van een bijgebouw rond een patio. Bovendien zijn de woningen in het blok rond zeven 'groene vingers' geordend: de hoven. Deze vormen een integraal onderdeel van het blok en versterken de gevarieerde aaneenschakeling van de woningen. Ze brengen licht, ruimte en zicht tussen de woningen en zijn gekoppeld aan de patio's. De woningen in het middengedeelte van plandeel A hebben hierdoor een driezijdige oriëntatie.
De patio's zijn zo geschakeld dat ze nooit op elkaar uitkijken, maar wel uit¬¬¬zicht bieden op de gemeenschappelijke hoven en hierdoor ruimtelijk vergroot worden. Ze gaan aan één zijde over in de hoven maar bieden ook de mogelijkheid om zich hiervan af te scheiden. De gemeenschappelijke hoven creëren met een licht hoogteverschil een subtiele ruimtelijke overgang naar de patio's en het groen in de omgeving. De patio's en hoven zorgen samen met de ritmiek van de kappen voor een gedifferentieerd beeld in de straat; ze geven letterlijk ruimte aan het plan en bieden een vloeiende overgang van openbaar naar privé. Door de positionering van de hoven worden de patio's verrijkt met de kwaliteit van een gezamenlijke tuin.
In plandeel B zijn drie vrijstaande woningen geplaatst. Deze zijn langgerekt en hebben eveneens binnen de bebouwingsrooilijn twee parkeerplaatsen. Aan de westzijde van de woningen bevinden zich tuinen met aan het eind een overdekte buitenruimte. Aan de noord- en zuidzijde van de drie woningen zijn tuinen gesitueerd die vergelijkbaar zijn met de hoven van plandeel A.

Landschap

Om het plan op een natuurlijke manier in zijn omgeving te verankeren is de bestaande landschapsstructuur als uitgangspunt genomen. De houtwallen vormen een natuurlijke kamer; in het ontwerp wordt uitgegaan van lage bebouwing, zodat de omringende bomen gemakkelijk ervaarbaar zijn. Aan de noordzijde wordt de houtwal onderbroken door de voornaamste entree van het gebied. Aan de westzijde wordt het grondlichaam met de schanskorf voortgezet in noordelijke richting, zodat ook plandeel B een heldere en zorgvuldig gedefinieerde ruimtelijke overgang met de omgeving krijgt. Binnen deze contouren van het plangebied ligt een tapijt van bestaand groen dat op maaiveldniveau eenheid aan het gebied verleent. Het tapijt bestaat uit gras, dat aan de zijde van de woningen intensief en aan de zijde van de houtwallen extensief beheerd wordt. Door de indeling van beide plandelen wordt dit tapijt voorzien van hoven en patio's. De ruimtelijke opbouw van de hoven is daarbij gelijk, maar de uitwerking steeds verschillend. De bomen in de hoven zijn op strategische plekken gesitueerd en bestaan uit zowel bloeiende bomen als groenblijvers; de hoven hebben daarmee zowel een groenstructuur die het hele jaar door onveranderbaar is, als één die onder invloed van de seizoenen wijzigt. Voor de beplanting geldt dat voor Drenthe typische soorten gebruikt zullen worden. In tegenstelling tot de hoven, die gemeenschappelijk onderhouden worden, mogen de patio's door de bewoners zelf worden ingericht. Op het groentapijt wordt, ook met betrekking tot de opritten, het verharde oppervlak beperkt, zodat water gemakkelijk in de grond kan weglopen.

Architectuur

In totaal zijn er in het ontwerp vijf woningtypen verwerkt. De woningen hebben een woongedeelte dat van de straat tot aan de patio loopt en zijn flexibel indeelbaar. Op de begane grond is ruimte voor een woonkamer, een eetkamer, een keuken, een hoofdslaapkamer met ruime badkamer en (optioneel) een werkkamer. Naar keuze kan de woning zo ingericht worden dat de slaapkamer ontsloten wordt vanuit de entreehal of de woonkamer. Aan de patio bevindt zich een berging voor terrasmeubels, tuingereedschap en dergelijke. Een tweede berging is gesitueerd aan de straatzijde en is tevens van buitenaf toegankelijk; hierin bevinden zich de installaties en is ook ruimte voor bijvoorbeeld fietsen en vuilcontainers.
De woningen bevatten op een deel van het hoofdvolume een kap waarin ruimte is voor een slaap- en badkamer als gastenverblijf. Deze kappen hebben een flauwe helling op de zuidzijde en een steile helling op de noordzijde.
De flauwe helling is voorzien van zonnecollectoren en sedumbegroeiing. De steile helling bestaat uit zink en is voorzien van ramen; het noorderlicht kan via deze ramen en de vide diep in de woning binnendringen.
De materialisering van de verschillende woningtypen is gelijk. Aan de noordzijde hebben de woningen een stevige gevel van grove, grijs-groene bakstenen. De zuidzijde daarentegen is van koper-bruinkleurig hout, dat overloopt in de oost- en westzijde van de kappen. Omdat de woningen zich op het zuiden oriënteren, is buitenzonwering in de gevels geïntegreerd; de zon kan in de wintermaanden als warmtebron gebruikt worden, maar in de zomer juist worden geweerd.
De (platte) daken bestaan, net als de flauwe delen van de kappen, uit vegetatie van mossedum. Een mooi contrast met de donkere en formele kleuren van de buitenzijde van de woningen vormt het lichte karakter van de patio's, entreeruimten en carports. Hier wordt verfijnd wit hout toegepast, dat correspondeert met het open en ruime karakter van de patio's en de hoven. Het lichte karakter van de entrees en de patio's weerspiegelt de transparantie en fijnzinnigheid van het interieur; een aaneenschakeling van ruimten die direct gerelateerd zijn aan de straat, entree, patio of hoven en die een verscheidenheid aan doorzichten en ruimtebeleving creëert.

vergelijkbare projecten

 • project: Vernieuwende onderwijstypologie met regiofunctie

  Vernieuwende onderwijstypologie met regiofunctie
 • project: Ontwikkelvisie Dokkum

  Ontwikkelvisie Dokkum
 • project: Sportcomplex EuropaPark

  Sportcomplex EuropaPark
 • project: Studententoren Cortinghborg locatie

  Studententoren Cortinghborg locatie
 • project: ZO GAAN WIJ WONEN.NL

  ZO GAAN WIJ WONEN.NL
 • project: Bezoekerscentrum Oostvaardersplassen

  Bezoekerscentrum Oostvaardersplassen
 • project: Locatie Kolenkade Europapark

  Locatie Kolenkade Europapark
 • project: Generatiewoningen Drachten

  Generatiewoningen Drachten