Ontwikkelvisie Dokkum

Programma
Ontwikkelvisie
Ontwerp
2016
Opdrachtgever
Gemeente Dongeradeel
Ontwerp
DE UNIE architecten ism Estheticon Projectadvies en Complod

Ontwikkelvisie Dokkum

Ontwikkelvisie Dokkum: innovatief sturen op kwaliteit in één van de mooiste steden van Nederland

De Friese stad Dokkum is een buitengewoon mooie plaats met een grote trots en betrokkenheid van de bewoners. Het vertrekpunt voor de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van Dokkum was dan ook communicatie met bewoners, stakeholders en eigenaars.

Middels een gestructureerd traject van aansprekende acties in het centrum van Dokkum en online communicatie is kennis opgehaald, verwerkt en teruggekoppeld. Met de zo verkregen input zijn diverse scenario’s uitgewerkt die in een schetsmiddag met bewoners en betrokkenen zijn toegelicht en aangescherpt.

De ontwikkelvisie richt zich op twee gebieden die grenzen aan het historische centrum van Dokkum: het Harddraverspark in het oosten en de noordelijk gelegen Gemeentewerfzone. In beide gebieden is de visie gericht op kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte als drager voor toekomstbestendige ontwikkelingen: heldere routes en verkeersscheidingen, visuele verbindingen en aantakking op het historische centrum en de vele bestaande kwaliteiten.

 


Voor beide gebieden zijn indicatieve scenario’s opgesteld die de bandbreedte van mogelijkheden aangeven, gebaseerd op de ruimtelijke kansen en de wensen van eigenaars, bewoners en gemeente. In de twee gebieden kunnen individuele ontwikkelingen onafhankelijk van elkaar plaatsvinden. Een helder organisatiemodel en een uitgewerkte matrix van strategische mogelijkheden per ontwikkeling zorgt voor maximale speelruimte en sturing op kwaliteit.

vergelijkbare projecten

 • project: Vernieuwende onderwijstypologie met regiofunctie

  Vernieuwende onderwijstypologie met regiofunctie
 • project: Sportcomplex EuropaPark

  Sportcomplex EuropaPark
 • project: Studententoren Cortinghborg locatie

  Studententoren Cortinghborg locatie
 • project: ZO GAAN WIJ WONEN.NL

  ZO GAAN WIJ WONEN.NL
 • project: Bezoekerscentrum Oostvaardersplassen

  Bezoekerscentrum Oostvaardersplassen
 • project: Locatie Kolenkade Europapark

  Locatie Kolenkade Europapark
 • project: Generatiewoningen Drachten

  Generatiewoningen Drachten
 • project: Patiowoningen Tynaarlo

  Patiowoningen Tynaarlo