Uitbreiding Academiegebouw

Programma
reorganisatie, nieuw- en verbouw van de entreebalie, een ontvangstzaal, een restaurant, loungeruimte, koffiehoeken, studieplekken en toiletten
Gerealiseerd
2009
Opdrachtgever
VGI Rijkuniversiteit Groningen
Ontwerp
pvanb architecten ism Interne Zaken
Download
project PDF

Uitbreiding Academiegebouw

Upgrading en uitbreiding Academiegebouw

Aard van de opgave

Het Academiegebouw, een rijksmonument, is zeer gevarieerd in detaillering en materiaalgebruik, maar laat zich tegelijkertijd ervaren als een harmonische eenheid. In de loop der jaren zijn er echter aanpassingen aan het gebouw gedaan die vooral pragmatisch van aard waren en met minimale middelen zijn uitgevoerd. Hierdoor heeft het gebouw aan allure ingeboet. De aanleiding voor de opwaardering en realisatie van een uitbreiding van het Academiegebouw betrof programmatische reorganisatie. Daarbij zijn vooral de plekken die eerder zijn aangetast van een nieuw elan voorzien.

lees meer... (pdf)

 

Upgrade and extension of Academy Building

Nature of the assignment

The University Academy Building, a listed building, is varied in its detailing and material use but is nevertheless perceived as a harmonious unit. In the course of time, however, adjustments have been made to the building that were primarily pragmatic in their nature and were implemented within a limited budget. As a consequence, the building has lost some of its original allure. A programmatic reorganization formed the impulse for the upgrade and realization of an extension to the Academy Building. In this renovation, a new élan has been accorded to those places in particular that were previously subject to radical alteration.

read more... (pdf)

 

Academiegebouw 大学建筑群的修缮和扩展

设计任务的起源

格罗宁根大学的建筑之一Academiegebouw’是一座受保护历史建筑,在建筑的细节和材料的使用上是多种多样的,因此从来不被视为一座协调均衡的建筑物。随着时间的推移,主要针对实用性和功能性对建筑进行了一些改造,由于预算有限,最后的施工也是删删减减。这些不完善的改造工程也最后导致建筑丧失其原有的魅力。于是一个完善的建筑的修缮及扩展项目投入实施。在这个修缮项目中,一些特殊的场地将被赋予新的锐气,重塑其原有的魅力,以弥补之前那些过于激进及不理想的修改施工所带来的损失。

 

vergelijkbare projecten

 • project: BuildinG Innovatiecentrum

  BuildinG Innovatiecentrum
 • project: Energy Academy Europe

  Energy Academy Europe
 • project: Energielab TNO

  Energielab TNO
 • project: Kantoor DE UNIE ARCHITECTEN

  Kantoor DE UNIE ARCHITECTEN
 • project: EnTranCe Energy Transition Centre

  EnTranCe Energy Transition Centre
 • project: HIT Assen

  HIT Assen
 • project: Interieur Bibliotheek

  Interieur Bibliotheek