Interieur Bibliotheek

Programma
opstelling boekencollectie en tijdschriften, studieplekken, studiecabines, projectgroepruimte en front en backoffice, totaal 2200 m2 bvo
Gerealiseerd
2008
Opdrachtgever
Rijksuniversiteit VGI
Ontwerp
pvanb architecten ism BundL

Interieur Bibliotheek

Programmatische opgave

Het WSN-gebouw op het Zerniketerrein wordt ingrijpend vernieuwd. Daarbij wordt voor de EBR-bibliotheek, een nieuw (studie)plaza en voor het creëren van meer studieruimte een nieuw gebouw aan het bestaande volume toegevoegd. De nieuwbouw vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase wordt, dwars door de onderste twee verdiepingen van het bestaande gebouw heen, aan de noordzijde een nieuw volume gerealiseerd, waarvan het onderste deel is gereserveerd voor de plaza en is ontworpen door een interieurbureau. De verdieping erboven is bestemd voor een deel van de bibliotheekcollectie.

Architectonische opgave

De architectonische opgave van de eerste fase is opgevat als een meerledige uitdaging. Ten eerste was het van belang om tot een ontwerp te komen dat een zelfstandige, bijzondere en hedendaagse toevoeging zou vormen aan het bestaande gebouw, en tegelijkertijd te reageren op de al ontworpen glazen pui van het plaza. Het belangrijkste was echter om een ruimtelijk heldere en logische bibliotheek te realiseren, die wat betreft vormgeving, kleur en materialisering samen met de gevel een eenheid zou vormen.

Inspiratie en concept

Het totale concept van gevel en inrichting is geïnspireerd op de typisch Hollandse luchten. Die ontlenen hun bijzondere en dramatische karakter aan het contrast en de afwisseling tussen verschillende mates van transparantie en geslotenheid en de rijkheid in kleurschakeringen. Dit concept bleek dragend te kunnen zijn, zowel voor het brengen van eenheid en samenhang in het ontwerp van interieur en exterieur als voor het creëren van een eigen en hedendaagse uitstraling die toch aansluit bij het bestaande gebouw.

Gevel

De gevel van de bibliotheek is opgevat als een abstrahering van de Nederlandse wolkenlucht. De gevel is opgetrokken uit glas, dat verschillende mates van transparantie heeft. Zo is er transparant, zonwerend, gefigureerd en gekleurd glas. Het geheel transparante glas is omrand met geprononceerde, meerhoekige aluminium lijsten in meerdere kleuren. Zo krijgt dit glas de functie van raampartijen, in de vorm van geabstraheerde wolken. De aluminium lijsten zijn over de rest van de gevel ingezet om de monotonie van de stijlen te doorbreken of de scheiding tussen verschillende glassoorten te benadrukken.
De stijlen van de pui van de plaza zijn doorgetrokken in de bibliotheekgevel. Dit zorgt voor evenwicht en samenhang in het totale gevelbeeld. De bibliotheek is herkenbaar als afzonderlijke functie, maar maakt ook onderdeel uit van het gebouw als geheel.

Interieur

In het interieur is het concept van de wolk ingezet om de plattegrondindeling op speelse wijze te versterken en te benadrukken. De indeling zelf is helder en logisch; een open ruimte waarin de boekenkasten centraal staan en de verschillende andere functies daaromheen zijn gegroepeerd, al dan niet afgescheiden door glazen wanden. De boekenkasten zelf zijn zo opgesteld dat ze gezamenlijk de vorm hebben van een wolk in de open ruimte. Dit wordt benadrukt door de vloerbedekking, die in zijn kleuren en vormen een wolkenlucht verbeeldt en op die manier tegelijkertijd op simpele wijze de routing en indeling aangeeft. In de verlichting is deze indeling ook weer terug te vinden; boven de studieplekken functionele tl-verlichting en boven de boekenkasten lichtlijnen die samen weer een wolkenvorm hebben.

Tweede fase

In de vervolgfase zal aan de bibliotheekverdieping een extra gebouw gekoppeld worden, door middel van een luchtbrug. Dit gebouw laat zich ervaren als een paviljoen aan het water, maar biedt feitelijk onderdak aan een collegezaal, extra bibliotheekruimte en kantoren. Luchtbrug en paviljoen zijn als een geheel ontworpen en hebben de vorm van een wolkpartij, die uit de wolkenlucht van de bibliotheekgevel voortkomt.

vergelijkbare projecten

 • project: BuildinG Innovatiecentrum

  BuildinG Innovatiecentrum
 • project: Energy Academy Europe

  Energy Academy Europe
 • project: Energielab TNO

  Energielab TNO
 • project: Kantoor DE UNIE ARCHITECTEN

  Kantoor DE UNIE ARCHITECTEN
 • project: EnTranCe Energy Transition Centre

  EnTranCe Energy Transition Centre
 • project: Uitbreiding Academiegebouw

  Uitbreiding Academiegebouw
 • project: HIT Assen

  HIT Assen